Šlepanje automobila – Po novom zakonu, šta sve treba da znate


Ukoliko vam se desi da ostanete na putu, ili se desi da nekome treba da budete od pomoći, nije na odmet da znate kako funkcioniše šlepanje auta po novom zakonu. 

S obzirom da tumačenje zakona i propisa nije aktivnost u kojoj mnogi uživaju, pripremili smo tekst sa ciljem da raščivijamo sve članove ovog zakona i približimo vozačima pravila koja bi trebalo da slede za šlepanje vozila po novom zakonu.

Za sve nedoumice u vezi zakonskih okvira za intervencije na putu možete nas kontaktirati putem telefona +381 60 7444 755Stoijmo Vam na raspolaganju za sve vrste upita – bilo da se radi o nekoj informaciji ili o hitnoj intervenciji na putu. Odgovaramo u najkraćem roku.

Pozovite nas +381 60 7444 755

 U daljem tekstu nalazi se objašnjenje. 

ŠLEPANJE VOZILA PO NOVOM ZAKONU – ŠTA TREBA POGLEDATI 

Kada je u pitanju šlep služba – zakonska regulativa koju treba pogledati jeste Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, i to od člana 69. do člana 76. koji se odnose na pravila vezana za vučenje vozila. 

Kako biste znali da uvek poštujete aktuelna pravila, potrebno je da pogledate šlepanje vozila po novom zakonu. Zapravo, reč je o istom zakonu sa izmenjenim merama i novim regulativama, koje treba pažljivo pratiti, kako biste na propisan način šlepali određeno vozilo. 

TUMAČENJE ČLANOVA O VUČENJU VOZILA 

Baš kao i za sve ostale članove Zakona o bezbednosti saobraćaja, različita pravila važe za putnička i teretna vozila, postoji i razlika na kakvom putu je potreban šlep. Evo na koji način se ova distinkcija primenjuje u navedenim članovima. 

Član 69. objašnjava da u saobraćaju na putu motornom vozilu mogu biti pridodata dva priključna vozila, ukoliko su teretna, tj. jedno ako je reč o automobilu, tj. vozilu za prevoz lica. Na autoputu i na motoputu može biti priključeno samo jedno vozilo.  

Vozilo za prevoz putnika (autobus, mini bus, kombi), može biti pridodato samo autobusu u javnom gradskom ili prigradskom prevozu. Dakle, ukoliko biste želeli da šlepate kombi u kome su se nalazi putnici zakon nalaže ovo pravilo.

Takođe, zakon nalaže da traktor može da vuče ostala motorna vozila, dok nijedno motorno vozilo ne može da vuče traktor.  

Pod kojim uslovima se može vršiti šlepanje vozila po novom zakonu

Kvar automobila je obično nešto što ne možemo da predvidimo, pa pre nego što pozovemo šlep službu, nekada moramo ukloniti vozilo s puta kako ne bismo ugrožavali bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. 

Evo kako to zakon definiše. 

Vučenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu je zabranjeno. Ukoliko dođe do kvara, šlepanje je moguće do prvog isključenja sa autoputa odnosno motoputa. Važno je napomenuti da motorno vozilo može da vuče drugo vozilo samo kada ono ne može da se kreće. Zakon takođe nalaže da automobil ne može da šlepa motor. 

ČIME SE MOŽE VUĆI MOTORNO VOZILO? 

Za šlepanje auta zakon je izdvojio posebne članove koji opisuju kako se ovaj postupak može propisno obaviti. 

Dakle, neispravno vozilo se može vući uz pomoć užeta, krute veze (koju nazivaju i ruda), odnosno oslanjanjem ili vešanjem vozila o ono koje ga vuče. Postoje i razlike u tome kada se koji načun vuče može upotrebiti.

Naime, uže se ne sme koristiti za vuču vozila kome su neispravni uređaji za upravljanje ili za zaustavljanje. Takođe, uže se ne upotrebljava za vuču teretnih vozila i autobusa. 

Kada je reč o krutoj vezi, ona se ne sme upotrebljavati za vučenje vozila kome nije ispravan uređaj za upravljanje, ali ni za vučenje vozila čija je ukupna masa veća od mase vozila koje vuče. 

Dalje, bilo da se vuče pomoću užeta ili krute veze, vozač koji upravlja vozilom koje vuče, mora imati adekvatnu dozvolu koja mu omogućava upravljanje vozilom koje se vuče. 

KAKO BEZBEDNO IZVESTI OVAJ POSTUPAK? 

Šlepanje auta po novom zakonu podrazumeva poštovanje članova koji propisuju kako se obeležava ovaj postupak. 

Naime, za vreme vučenja neispravnog vozila, vučno vozilo mora uključiti sve pokazivače pravca. Isto treba uraditi i na vozilu koje se vuče, ukoliko su ispravni. Na oba vozila se mora staviti sigurnosni trougao – na vozilu koje vuče trougao se stavlja napred, a na vozilu koje se vuče sa zadnje strane. 

Takođe, tokom šlepanja auta ove vrste, niko osim vozača se ne sme naći u vozilima. 

U slučaju smanjene vidljivosti ili tokom noći, vozilo se sme vući isključivo ako ima uključena zadnja poziciona svetla, ili ako ga vuče vozilo sa žutom rotacijom. 

Paziti na odstojanje između vozila i brzinu kretanja 

Zakonski je prepisano da odstojanje između vučnog i vučenog vozila (ukoliko se koriszi uže), mora biti od 3 do 5 metara. Ukoliko se vuče pomoću krute veze može biti i manje. Kada je reč o brzini, vozilo koje šlepa neko drugo vozilo ne sme se kretati brzinom većom od 40 km/h.

Kako biste se uverili da poštujete sva pravila, a i kako biste se postarali da vaše vozilo bude propisno i sigurno šlepano, najbolje je da za to kontaktirate profesionalce. 

U opisu našeg posla je da budemo upoznati sa zakonskom procedurom,  i da budemo pripremljeni da vašeg četvorotočkaša bez smetnji prevezeom i ostavimo na sigurnom.


×